Hälsning från Team i Norr
Under de senaste åren har vi arbetat mot persisk talande både i Sverige och utomlands!

Vi har fått se många komma till tro på Jesus och blivit förvandlade!

Utöver personliga kontakter anordnar vi konferenser för persisktalande. Oftast i Rosvik men även på andra platser i Norrbotten.

Just nu behöver vi stärka upp vår ekonomi på det området.

Därför går vi ut med ett erbjudande att 50 personer ger 200 kr i månaden från juli till december 2015. Vi kommer då även uppdatera dig om det vi kan om vad Gud gör bland Persisk talande!

Självklart kan man även ge engångs gåva och andra summor.

Man kan ge via bankgiro eller Swish!
Märk talongen med ”Persia”

Team i Norr bankgiro: 5456-9959.
Swish: 123 527 8460

Gud Välsigne Dig

Jan Zetterlund

Tillbaka till Jerusalem

Det är många av oss här i väst som har hört talas om ”Tillbaka till Jerusalem” visionen. Några tror att det är Pastor Yun, mer känd som den ”Himmelske Mannen” som fått denna vision men detta stämmer inte även om det är han som personifierat visionen i väst. Men denna vision är mycket större än att bara finnas hos en person. Nästan varje kinesisk husförsamlingsnätverk säger sig bära en börda av att ta evangelium genom de buddistiska, hinduistiska och islamska nationerna i världen för att till sist komma till Jerusalem för att vänta in Jesus återkomst. 

Även om det är många kinesiska församlingar som bär på denna vision är det inte lika lätt för dem att börja skicka ut missionärer till dessa länder. Det är olika hinder som står i vägen; ekonomi, kultursvårigheter, språk, och annat. 

2006 var vi och hälsade på ett kinesiskt-ryskt par någonstans i norra Kina och de hade 4 kinesiska pastorer boende hos dem. Detta gjorde de för att de ville lära sig ryska eftersom de ville åka ut som missionärer till Kyrgyzstan i Centralasien. Dessa ledare hade startat ganska många församlingar i Kina och nu förberedde de sig för att åka ut som missionärer till andra nationer. Hur det gick för dem och om de kom sig till Kyrgyzstan vet jag inte men att det finns kinesiska missionärer i olika muslimska nationer vet jag. 

De behöver din och min hjälp, både vad gäller bön, ekonomi och samarbete. Men, jag skulle vilja berätta lite om hur allting började och det kommer från boken, ”Tillbaka till Jerusalem” som är skriven av Broder Yun, Peter Xu, Enoch Wang, tillsammans med Paul Hattaway. Boken går att beställas hos ”Ljus i Öster” eller hos Paul Hattaways ”asiaharvest.org”. 

Detta är ett utdrag ur boken och berättar om hur allting började: 

”Herren visar sin makt och helighet inför alla folk,
hela jorden skall se hur vår Gud räddar oss” Jes 52:10

I början av 1940-talet gav Gud en tydlig kallelse till en liten grupp kristna studenter vid Northwest Bible Institute i Shaanxi-provinsen. Institutet hade grundats av James Hudson Taylor II (den världsberömde pionjärens sonson) och dennes hustru Alice när de tvingades lämna Henan-provinsen på grund av bombanfallen under den japanska invasionen av Kina. De reste västerut till Shaanxi-provinsen, där de fick visionen om att starta en bibelskola. Bönerna om en tomt för skolan besvarades när Kina Inlandsmissionen erbjöd dem mark i närheten av staden Fengxiang. Det var ett vackert område omgivet av en tät bambuhäck, med lövrika träd runt envåningsbyggnaderna som rymde klassrum, elevhem och missionärsbostäder.

Det var i denna vackra omgivning som Gud gav en tydlig kallelse till en liten grupp kristna, anförda av pastor Mark Ma som var biträdande rektor på institutet. Gud utmanade dem att sträcka sig bortom sitt evangelisationsarbete bland muslimer, buddhister och kringspridda kineser i provinserna Gansu, Qinghai och Ningxia, och avskilja sig för visionen att föra evangeliet utanför Kinas gränser in i den muslimska världen, hela vägen till Jerusalem. 

Mark Ma och grundandet av Back to Jerusalem Band
Mark Ma föddes i Henan-provinsen. Som ende sonen till kristna föräldrar utbildades han i den historiska staden Kaifeng där han blev lärare på en statlig skola. Men han vägrade öppna sitt hjärta för Herren fram till 1937, när hans lille sons tragiska död krossade hans hjärta och förde honom till korsets fot i sorg och omvändelse. Han lämnade sitt profana arbete och utbildades på frimetodisternas bibelskola. När James Taylor och hans fru flydde till Shaanxi följde Mark Ma, hans hustru och deras barn med dem. Han blev en av grundarna av Northwest Bible Institute. 

I början av 1942 hade Mark Ma ett samtal med Herren som för alltid förändrade hans liv och gav honom den drivkraft han behövde för pionjärarbete i den vidsträckta onådda muslimvärlden. Vi har hans egen beskrivning av vad som hände då och under de följande månaderna (Ur ett föga känt privatpublicerat 16-sidigt häfte med titeln The Chinese Back-To-Jerusalem Evangelistic Band: A Prayer Call to Christian Friends of the Chinese Church, 1947):

På kvällen den 25 november 1942 när jag var i bön, sa Herren till mig: ”Dörren till Xinjiang är redan öppen. Gå in och predika evangeliet.” När hans stämma nådde mig stod jag darrande och rädd och högst ovillig att lyda, för jag kunde inte minnas att jag någon gång hade bett för Xinjiang: dessutom var det en plats dit jag inte hade någon önskan att gå. Därför bad jag bara över det, och sa ingenting ens till min fru.

Xinjiang, som betyder ”Nytt herravälde”, är en stor region i nordvästra Kina som traditionellt varit känd som Östturkestan. Den beboddes, och bebos fortfarande, av miljontals muslimer, där majoriteten talar språk som tillhör den turkiska språkfamiljen, som ujguriska, kazakiska, kirgiziska och uzbekiska. Andra muslimska folkgrupper är tadzjiker, tatarer och det kinesisk-talande huifolket. Ett stort antal tibetanska buddhister som lever som nomader bor också i Xinjiang. Det är knappast förvånande att pastor Ma inte hade någon särskild längtan efter att resa till en region som han inte visste mycket om. Han berättar vidare:

Efter exakt fem månaders bön, på påskdagen den 25 april 1943, när två medarbetare och jag bad tillsammans nere vid floden Wei, berättade jag för dem om min kallelse till Xinjiang; en av medarbetarna sa att hon hade fått en liknande kallelse tio år tidigare. Jag tackade Gud för att han redan hade förberett en medarbetare. När jag återvände till skolan fick jag veta att samma påskdag, vid gryningsgudstjänsten, hade åtta elever också fått en börda för Xinjiang.

Påskdagsgudstjänsten 1943 som han talar om, skulle bli begynnelsen till en hel kedja av händelser som drastiskt skulle förvandla många människors liv. Effekten av den bönestunden märks än idag bland kristenheten i Kina. Även om pastor Ma inte deltog i gudstjänsten, har vi en skildring av händelserna från en annan källa:

På den hårt packade jorden på gårdsplanen, under de höga träden vars kraftiga grenar spred ett lövrikt skydd över våra huvuden, hade man målat en karta över Kina i vit kalk. Eleverna stod runt omkring och tittade på den. De hade återigen fått höra om behoven i de stora provinserna i norr och väster… Himlen började ljusna i öster, och tunna ljusstrålar skingrade nattens försvinnande gråhet. Det var mycket tyst där på gården, och den vitkalkade kartan på marken framträdde tydligt. Det högtidliga ögonblicket hade kommit, ögonblicket som förde med sig en tystnad som nästan tog andan ur en. ”Nu ska de som fått ett uppdrag från Herren lämna sin plats och gå och ställa sig på den provins som Gud har kallat dem till.” … Det blev en rörelse bland eleverna. Tygklädda fötter rörde sig ljudlöst då en elev, och så en till, gick över gårdsplanen till kartan. Och medan solen steg över horisonten i fjärran, såg man åtta unga människor tysta stå på den del där det stod XINJIANG (Back to Jerusalem, s. 3-4. En liten bönebroschyr utan författare, utgivare eller datum angivna – troligen 1947). 

I mars 1947 gav sig två män och fem kvinnor iväg på den långa resan västerut till Xinjiang. Så långt från boken, ”Tillbaka till Jerusalem”. Dessa tappra män och kvinnor kom till Xinjiang men när kommunisterna tog makten i Kina var de tvungna att åka tillbaka till Qinghai-provinsen för att vänta. 

Dessa kvinnor och män, hjältar i Guds armé var villiga att ge sina liv för att muslimerna skulle få höra evangelium. Idag är det hundratals, om inte tusentals kineser som drömmer om att gå till muslimvärlden och fullborda den vision som pastor Ma fick 1942. 

Vill du be för dem? Jesus sade till sina lärjungar i Matteusevangelium 9:37-38, Och han sade till sina lärjungar: ”Skörden är stor, men arbetarna är få. 38 Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.” 

Be att Gud skall resa upp skördearbetare men kanske du också är villig att gå? Jag tror att vi tillsammans med de kinesiska församlingarna är skyldiga att ta evangelium till de som aldrig hört. 

Du kan också ge till dem som arbetar på fältet. 

Den globala missionen har sin början i den lokala församlingen.

Vill du vara involverad i världsmission? Jag tror att det börjar med att du stödjer din lokala församling.

- Ge ditt tionde och andra offergåvor till att stödja den lokala visionen
- Be för dina ledare att de skall få en vision för världen
- Tjäna där du är för att stärka din hembas
- Involvera dig själv i att evangelisera hemma för att nå ditt ”Jerusalem”
- Berätta historier om vad Gud gör i andra nationer
- Be regelbundet och specifikt för onådda folkgrupper
- Stöd de missionärer som din lokala församling står bakom
- Var på jakt efter de personer från ditt eget ”hus” som Gud vill resa upp och sända

För någon kan detta ses som bakvänt, men det är verkligen något som är vettigt.

Den lokala församlingen är världens hopp eftersom det är basen för Guds rikes expansion, både lokalt, över etniska linjer och ända till jordens yttersta gräns.

Allteftersom vi byggs upp i den lokala församlingen, praktiserar vi sådant som är grunderna för mission över hela världen.

Tillbedjan, lärjungaskap, evangelisation, och församlingsliv är grunderna i mission. Om vi inte förstår detta lokalt, är det inte vettigt att gå ut globalt.

Det finns många orsaker ”causes” som man kan understödja, men Riket sträcker sig alltid utifrån den lokala kroppen av troende. Pionjärer är även de utsända och understödda av den lokala kroppen.

Min fru och jag är glada att vi är utsända från vår lokala församling med fullt böne- och understöd. Vi skulle inte ha kunnat göra det vi har gjort utan deras hjälp. Det behövs en arme och denna arme startar utifrån den lokala församlingen.

Självklart finns det även andra sätt på hur man kan vara involverad i Guds globala mission, och jag kommer att beröra i några av dem i någon av mina nästa bloggposter men jag tror att det är i den lokala församlingen allt har sin början. Det är en stark och säker grund som håller mission på rätt kurs när det görs på rätt sätt.

Skrivet av John Lambert som arbetar med Frontier Mission Fellowship. Vill du läsa artikeln på engelska, gå hit

Goda nyheter från våra vänner i ett europeiskt land

När man slår på TV, radio eller går upp på sociala medier i dagsläget är det inte många goda nyheter man hör. Vi hör om ISIS som förföljer och våldför sig på de kristna i norra Irak, vi hör om det som händer i Syrien, nordafrika och på många andra ställen. Detta som händer kallar oss att be för våra bröder och systrar i Herren. Vi måste be för beskydd, frimodighet och att de skall mitt i allt kunna se upp till Honom som manar gott för dem inför Fadern.

Du och jag i väst har inte än fått möta den förföljelse våra syskon i dessa länder gått och går igenom men kanske tiden snart är där när också vi kommer att möta en sådan förföljelse. Jag läste i morse från Markus 13. Där berättar ju Jesus, som ni säkert känner till, om hur det skall se ut i den sista tiden innan Han kommer för att hämta hem oss. Han säger att vi kommer att höra rykten om krig, att folk kommer att resa sig upp mot andra folk, om hungersnöd och jordbävningar. Detta är ju faktiskt vad vi hör bara vi slår på vår TV. Jesus berättar även att vi kommer att bli hatade av ALLA för Hans namns skull.

I överskriften till denna artikel skrev jag, ”Goda nyheter från våra vänner i ett europeiskt land”. ”Martyrernas blod är väckelsens utsäde” var det någon som sade och detta är verkligen vad som händer runt om i världen idag. På de flesta platser där människor lider förföljelse för sin tro växer också församlingen med en väldig fart.

Det vittnesbörd vi delar med oss här kommer från några vänner i ett europeiskt land. Det handlar om en person som inte ännu fått asyl men blev kastad i fängelse på grund av att han inte hade med sig något som kunde styrka hans identitet. Namnet är fingerat.

“En del av er känner mig och andra inte. På julafton gick jag ut för att evangelisera och sjunga lovsånger till Gud. Jag var den enda som inte hade några ID-papper och därför blev jag arresterad. Var och en av oss känner till att ingen kommer ut från detta fängelse. Nu har det ju också kommit en ny lag som säger att ingen kan lämna fängelset förrän tidigast efter tre år, utan undantag. Men låt mig säga dig sanningen för att du inte skall förvirrad med denna berättelse. Jesus står över allting, till och med lagen. Jag blev inte befriad på grund av pengar. Jag har inga pengar, men det var Jesus, eftersom jag förtröstade på Honom. Även i fängelset fortsatte jag att prisa Honom. Var och en i fängelset kände mig på grund av min tro på Jesus. Jag berättade för dem med förvissning att jag skulle bli satt fri. När den dagen kom, när vakterna förde ut mig, föll jag på mina knän skrek ut min tacksamhet till Gud. Alla i fängelset tittade på mig och jag skrek till dem att det var Jesus som satt mig fri. Jag förtröstar på Honom och Han är trofast. De visste att det var omöjligt för mig att bli fri och de förstod alla att det var ett mirakel. Nu vet också ni att Jesus är Gud och över alla omständigheter.”

Senare delade denna person detta med teamet:
“Jag kan inte med ord beskriva hur dåliga förhållanden var i fängelset, även om jag skulle använda en hel dag för att försöka, skulle ni inte kunna föreställa er det. Men under dessa 6 månader lärde jag mig mer än jag kunde ha gjort under 10 år utanför fängelset. Jag såg saker från Gud jag aldrig sett förut. Jag vet att det var Hans perfekta vilja för mig att vara där.”
Han berättade även om de bibelstudier som han höll i sin fängelsecell varje dag. Hur dessa började växa och hur fångarna var hungriga på att höra Sanningen. Josef gjorde även ett intryck på vakterna som bevakade honom. En av vakterna frågade honom varför han alltid läste bibeln.
“Du är inte en kristen som jag är,” sade vakten till honom. Josef läste bibeln för honom och berättade att snart skulle Kristus sätta honom fri från fängelset, något som alla vakter visste var omöjligt. Ordet spred sig om Josefs tro. Även om fångarna inte tilläts att besöka det lilla kapellet i fängelselägret, blev Josef personligt inbjuden att gå och deltaga i nattvarden. Prästen bad fångvaktarna att ta av Josef handbojorna för att han skulle kunna ta emot brödet och vinet men de kunde inte tillåta något sådant. Många människor som arbetade på fängelset som hade hört om Josef samlades i kapellet för att deltaga under denna ovanliga händelse. Medan vår broder prisade Herren och tog del av brödet och vinet med handfängslen på sig, märkte han att vakterna som höll honom hade tårar i sina ögon.

Vi vet att Gud mäktigt använde Josef inne i fängelset både bland fångar och fångvaktare. Josepf fortsätter med sina bibelstudier men denna gång via telefon med fångarna. Många av fångarna som såg och hörde Josef prisa Gud på dagen när han blev frigiven har sedan kontaktat honom för att också de skulle kunna deltaga i bibelstudierna.

Vi prisar Gud för Hans perfekta plan som är större än vad vi kan förstå. Kära bröder och systrar, glöm inte bort hur kraftfull bön är. Låt oss fortsätta använda det, eftersom det är vårt mäktigaste vapen och sköld.

Mellanöstern

Under flera år har vi arbetat med Mellanöstern, framför allt med farsi talande folkslag.

Det är fantastiskt att se den väckelse som pågår och att lyssna till de vittnesbörd från de som kommit till tro, både i Sverige men också andra länder.

En kvinna blev nyligen helad under vår konferens efter en sjukdom hon haft i ett flertal år. Detta ledde till att hon blev frälst.

Vi kommer att dela vittnesbörd här framöver.

Mellanöstern väntar på oss!

Mellanöstern väntar på oss!

Tibet väntar på dig!

Be för Tibet

Be för Tibet

Tibet är en region och en historisk stat i Centralasien. Tibet är sedan början av 1950-talet styrt från Peking, och de forna tibetanska områdena är idag indelade i den autonoma regionen Tibet, Qinghai och delar av provinserna Sichuan, Yunnan, Gansu och Xinjiang. Den centrala tibetanska administrationen, en exilregering ledd av Dalai Lama, verkar från norra Indien för ett fritt eller åtminstone i högre grad än idag självstyrande Tibet. Det är fortfarande idag en olöst konflikt och många av ursprungsbefolkningen bor i grannländerna Bhutan och Nepal (källa Wikipedia).

Vi besökte en stad i Qinghai för ett par år sedan och i den staden var vi inbjudna till en församling för att predika. Det var en liten lokal fylld med människor som hade en hunger efter Guds ord. Det var första gången vi besökte denna församling och vi kände dem inte så väl. När vi predikade såg vi att det satt två slätrakade ungdomar på första bänken och lyssnade spänt på när vi talade. På slutet av mötet inbjöd vi till förbön. Alla ville ha förbön, även de två ungdomarna. Guds Ande verkade starkt och mötte dessa människor.

Efter mötet gick vi till en restaurang för att där umgås med en av de kvinnor som ledde församlingen. Hon berättade att dessa två ungdomar som suttit med på mötet hade kommit från det buddistiska templet som låg på berget ganska långt ifrån denna stad. De bodde i templet och skulle bli munkar. Ledaren sade att dessa två ungdomar blivit mäktigt berörda av Guds Ande under mötet och de skulle inte skulle återvända till klostret.

Efter det berättade denna hjältinna att hon en gång i månaden går upp i bergen för att spendera 10 dagar i detta kloster för att leva med dessa pojkar. Hon bor med dem och predikar Kristus och visar att det finns En som älskar dem. Dessa pojkar kallar henne för ”mamma” och hon vinner många av dem till Kristus. Men det är inte enkelt för henne eftersom flera av de buddistiska prästerna står henne emot och försöker få henne att ge upp. En gång kom en av dessa präster ner till hennes hus i staden för att förbjuda henne att predika Kristus. Hon inbjöd honom att komma in och de satt vid bordet och talade och han gick därifrån med ”svansen mellan benen”. Hon var helt överlåten till att ge sitt liv för att dessa pojkar skulle få lära känna Jesus.

Vi frågade henne vad hon behöver och hon sade att hon är ensam däruppe bland dem och behöver hjälp med detta arbete.

Var finns de människor som vill ge sina liv på stridsfältets höjder? Det bor tibetaner i Qinghai, Sichuan, Yunnan och självklart Tibet. Huvuddelen av detta folkslag lever i ett svart mörker och är på väg mot helvetet. Detta kan förändras ifall någon svarar ja på Guds kallelse att gå till dem för att predika Kristus.

Det kommer antagligen inte att bli enkelt lämna bekvämligheten i Sverige för att gå men det är absolut värt det.  Vi hörde om en missionär som ville predika för munkarna i ett kloster någonstans i Tibet. Han gick runt detta kloster men hittade inte någon dörr in och gick flera varv men utan några resultat och han funderade var ingången till klostret kunde vara. Plötsligt såg han tre munkar som gick mot klostret och när de kom till klostrets murar gick de spikrakt upp efter muren till en dörr som fanns längst uppe. Då sade denna missionär till sig själv, ”Jag är inte redo att predika till dessa.”

En vän till oss som arbetat i Asien i mer än 40 år berättade om när Gud bad honom trycka Johannesevangeliet på tibetanska och göra den i guldfärg. Han gjorde därefter en upplaga av detta och köpte en resa till Tibet. Han hade ett Sony Walkman fodral fullt med dessa evangelier. (Detta var innan CD, MP3 och Spotify). När han kom fram till Tibet blev han ledd av Guds Ande att gå till ett tempel. Han kom fram till templets dörrar och tittade in på alla de hundratals munkar som satt i meditationsställning. Plötsligt ser han en munk långt ner som frenetiskt viftade på armen och bad honom komma till honom. Min vän gick fram till honom och satte sig ner. Denna munk berättade för honom om en dröm han haft. Jesus kom till honom i drömmen och sade att Han är vägen, sanningen och livet. Jesus berättade även för honom att det står i en bok om hur man finner Honom. Sedan visade han en skäggig vit man och sade ”denna man kommer att ge dig denna bok.” Sedan sade denna munk till min vän, ”när jag såg dig i dörren, kände jag igen dig från drömmen. Var är boken?” Efter det fick han ett Johannes evangelium och fann Jesus.

Tibets folk väntar på dig!

Jesus älskar dessa människor!

Jesus älskar dessa människor!

Be för dem!

Be för dem!

Är det dags för en ny våg av förföljelse i Kina?

Under de senaste åren har det varit ganska tyst om förföljelse av kristna i Kina. Besökte 2010 en stad i sydvästra Kina för att undervisa på en bibelskola. Den man som tolkade mig var en pastor som hade goda kontakter i Tre Själv Kyrkan (den officiella kyrkan i Kina) och han sade att TSK hade haft förhandlingar med regeringen och polisen för att inom några år utplåna husförsamlingarna.

Men, Kina är ett förunderligt land och man hör ständigt rykten om att myndigheterna försöker göra allt för att få husförsamlingarna att registrera sig under TSK och att de som vägrar göra detta kommer de att tvinga att stänga. Sedan 2010 har vi inte sett någon tillstymmelse till att läget skulle bli värre utan de församlingar som vi arbetar med har fått fortsätta sitt arbete ganska ostört.

Men nu verkar det hårdna, iallafall om vi ska tro på det tidningarna skriver. Polisen har slagit hårt på kyrkor i till exempel Wenzhou, där de förstört kyrkor. Ni kan läsa mer här.

Även här kan ni läsa om detta.

För en kort tid sedan skrev en vän till mig på Facebook om några utländska vänner som de känner som arbetar som missionärer har blivit tagna av polisen. Det intressanta är att detta hände på två olika platser vid samma tidpunkt och att dessa personer inte är kopplade till samman arbete. Det går att läsa om en av dessa familjer här.

Nu är ju frågan ifall det börjar hårdna igen i Kina, eller om detta som har skett under dessa två månader något som snart drar förbi. Vi får be om Guds beskydd över de kristna och att de ska stå frimodiga och utföra det verk som Gud kallat dem till. Förföljelse har ju ofta bidragit till väckelse så vi får be ”att de får hårda ryggar” för att citera en känd kinesisk pastor.

En av många miljonstäder i Kina. Be att Gud ska komma med sin väckelse.

En av många miljonstäder i Kina. Be att Gud ska komma med sin väckelse.

Kina – både ett missionsland och ett sändande land.

Kina

Kina

Kina är ett vidsträckt land med många olika folkgrupper. Officiella siffror säger att förutom Han kineser existerar det 55 olika etniska folkgrupper men olika missionsorganisationer, som till exempel Paul Hattaways ”Asia Harvest” säger att det finns 495 olika folkgrupper. Av dessa 495 etniska folkgrupper är bara 90 av dem nådda med evangelium! I det kommunistiska Kina finns det nästan 50 miljoner muslimer.

De två största muslimska folkgrupperna är Hui (i Ryssland kallas de för dunganer) och Uygurer. Det bor ungefär 10,5 miljoner Uygurer i Kina (ytterligare 500,000 i Centralasien) och för några år sedan sade man att det fanns mindre än 50 existerande kristna bland dem. Idag pågår det en liten väckelse bland dessa muslimska folkgrupper och främst sker det bland Kazaker och Kirgizer boende i Kina men många Uygurer kommer också till tro.

Många av er har hört talas om ”Tillbaka till Jerusalem” visionen som en kinesisk pastor fick i början av 40-talet. Denna vision går ut på att ta evangelium tillbaka där allt började, dvs Jerusalem. För att göra detta behöver man gå igenom alla de muslimska, buddistiska och hinduistiska länderna som finns på vägen för att till slut komma fram till Israel. Många kinesiska husförsamlingar bär på denna vision och brinner av att sända ut missionärer.

Vi träffade för ungefär 9 år sedan fyra kinesiska evangelister i en stad i norra Kina. De bodde hos ett kinesiskt-ryskt par för att de skulle lära sig ryska för att sedan flytta till Kyrgyzstan. Tyvärr känner vi inte till vad som hände med dessa evangelister och ifall de kom fram till detta land i centralasien.

Vi vet att för att Kina skall kunna börja sända missionärer krävs det många mirakel. Kineserna är ju ett asiatiskt folkslag som trivs bäst tillsammans med sitt eget folk. Vi ser detta till exempel på de många ”China Town” i storstäder i USA, Ryssland och andra länder. Det brukar vara svårt för dem att integrera sig med andra folkslag.

Vi har en vän som själv är Uygur och han säger att eftersom det är så infekterat mellan kineser och Uygurer i Kina är det svårt för kinesiska kristna att komma och predika Kristus speciellt när man samtidigt inte bara predikar Kristus utan också blandar in kinesisk kultur. Detta,  måste vi ju också säga att missionärer från Europa och USA också har gjort alltför ofta. Men, oberoende av hur svårt det kommer vara för kineser att åka ut som missionärer är det något Gud kallat dem att göra och då kommer det att ske så. Det står i Bibeln att ”för Gud är allting möjligt” och detta gäller även kinesisk mission. Gud kan inte bara kalla dem utan också förbereda och ge dem det de behöver för att utföra arbetet på ett suveränt sätt.

En Uygurisk pastor berättade för oss att förra året hade de besök av en kinesisk pastor från ett annat land och denne pastor anordnade möten någonstans i västra Kina. Med på mötet fanns det kristna pastorer och ledare från den kinesiska husförsamlingen men också representanter från Kazakerna och Uygurerna. På detta möte bad den här kinesiska pastorn om förlåtelse för allt som det kinesiska folket hade gjort mot de muslimska folken i Kina och sedan började han tvätta deras fötter som ett tecken på att de älskade dem och att de hade kommit för att betjäna och inte råda över dem. Efter att han gjort detta, sade den här Uyguriska pastorn att det var något som förlöstes och att efter det blev det lättare att predika Kristus för dessa muslimer.

Jag tror att det inte bara går ut en kallelse till mission för den kinesiska kyrkan men också till den ryska. Tänk om de ryska och kinesiska kristna skulle arbeta tillsammans i visionen av att gå genom de muslimska länderna. Hela centralasien var ju en gång sovjetisk och därför talar nästan alla centralasiater ryska. Idag finns det ganska många ryska missionärer i länder som Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan och Kazakstan. Många av dem bär på en vision av att nå sina länder men också länder som Afganistan, Pakistan och andra muslimska länder. Om vi skulle kunna samarbeta tillsammans i detta skulle allting gå så mycket snabbare än om vi bara försöker bygga vårt eget arbete och göra allting ensamma. De ryska församlingarna har gåvor och erfarenhet som inte de kinesiska församlingarna har och tvärtom.

Vi skulle vilja se hur vi tillsammans går hand i hand för att ge Jesus till dessa muslimer.

Staden Lanzhou är Ganzu provinsens huvudstad. Den var en viktig länk till den norra Silkvägen. I denna stad bor det många muslimer som aldrig hört evangelium om Jesus.

Staden Lanzhou är Ganzu provinsens huvudstad. Den var en viktig länk till den norra Silkvägen. I denna stad bor det många muslimer som aldrig hört evangelium om Jesus.

Denna järnvägsstation går till Tibet.

Denna järnvägsstation går till Tibet.

En liten uygurisk pojke. Vem ska ge honom evangelium?

En liten uygurisk pojke. Vem ska ge honom evangelium?

Urumuqi är provinsen Xinjiangs huvudstad. Denna stad är också en viktig länk på Silkvägen.  En uygurisk pastor berättade för oss att varje gång de startar en församling bland uygurerna berättar de om hur svenska missionärer kom i början av 1900 talet för att ge uygurerna Jesus. Efter några år av fruktbart arbete (vissa säger att sedan dess har det inte skett ett sådant fruktbart arbete bland Uygurerna) blev de svenska missionärerna utkörda från Kina och de uyguriska männen som blivit frälsta blev dödade och kvinnorna blev bortgifta med muslimska män. Denna pastor bad mig tacka Sverige för detta och speciellt Ljus i Öster från vilka missionärerna var utsända.

Urumuqi är provinsen Xinjiangs huvudstad. Denna stad är också en viktig länk på Silkvägen. En uygurisk pastor berättade för oss att varje gång de startar en församling bland uygurerna berättar de om hur svenska missionärer kom i början av 1900 talet för att ge uygurerna Jesus. Efter några år av fruktbart arbete (vissa säger att sedan dess har det inte funnits ett sådant fruktbart arbete bland Uygurerna) blev de svenska missionärerna utkörda från Kina och de uyguriska männen som blivit frälsta blev dödade och kvinnorna blev bortgifta med muslimska män. Denna pastor bad mig tacka Sverige för detta och speciellt Ljus i Öster från vilka missionärerna var utsända.

 

 

 

Ett ”vanligt” möte på den kinesiska landsbygden.

Under många år har det pågått en väckelse i Kina. En del säger att varje dag blir upptill 28,000 kineser frälsta. Denna väckelse har pågått främst på den kinesiska landsbygden. Det församlingsnätverk som vi arbetat med säger sig ha ungefär 20,000 församlingar i Kinas norra delar.

Det är ganska enkelt och oknystlat att starta en ny församling i en kinesisk by. Evangelisten kommer in i en by och välkomnas in i ett hem. De annonserar att ”ikväll ska ett möte hållas”. Efter predikan går en frälsningsinbjudan ut och människor gensvarar på den. Efter det, är församlingen startad. En genomsnittlig församling består av ett fyrtiotal medlemmar.

På de bilder ni ser här nedan vill jag visa er hur en konferens kan gå till. På denna konferens hade ett åttiotal ledare kommit samman från några mils omkrets för att be och lyssna på förkunnelsen.

Alla tillresande sov tillsammans i detta hus. Golvet i ”kyrkan” var uppvärmt. Klockan 5 på morgonen gick man upp för att be fram till klockan 7. Klockan 7 åt man frukost fram till 7.30. Efter det började man lovsången och sedan blev talaren inbjuden (i detta fall jag). Från 8 på morgonen fram till klockan 20.00 med paus för lunch och middag predikade talaren. Ibland är det flera talare och de är så hungriga på Guds Ord att de skulle kunna sitta fram till sent på kvällen. Denna konferens ni ser på bilderna pågick under 3 dagar och den tredje dagen skulle jag åka hem väldigt tidigt på morgonen och därför trodde jag att det inte skulle bli något mer predikande men jag hade missförstått dem. Klockan sex på morgonen kom de och väckte mig och tolken och sade, ”vi vill höra mer”. Vi predikade ytterligare en timma och därefter åkte vi hemåt.

De människor som är med på denna typ av möten är ofta bönder och jordbrukare och de är vana vid mycket enkelt liv. De är väldigt varma och goa människor. De älskar Jesus och brinner för att se Honom predikad.

 

Så här kan det se ut i en församling på Kinas landsbygd.

Så här kan det se ut i en församling på Kinas landsbygd.

VLUU L100, M100  / Samsung L100, M100

Vi åkte bil genom byn och under den färden var jag tvungen att gömma mig eftersom jag är vit och de var rädd att byborna skulle ringa polisen ifall de såg att en utlänning fanns med i bilen.

Bön är något som präglar den husförsamlingsrörelse som finns i Kina.

Bön är något som präglar den husförsamlingsrörelse som finns i Kina.

Tolken uppmuntrar några kvinnliga ledare.

Tolken uppmuntrar några kvinnliga ledare.

Kyrkorna är väldigt enkla men de bryr sig inte eftersom bekvämlighet inte är något som är viktigt för dem.

Kyrkorna är väldigt enkla men de bryr sig inte eftersom bekvämlighet inte är något som är viktigt för dem.

Under dem är golvet uppvärmt. Lokalen fungerar som kyrka, sovplats och matsal.

Under dem är golvet uppvärmt. Lokalen fungerar som kyrka, sovplats och matsal.

Mötesledaren ber.

Mötesledaren ber.

Lite intressant information om Kina

Detta som skrivs här har vi översatt från en annan hemsida. Allt som står där håller vi kanske inte med om men genom att läsa den kan ni få en liten förståelse om Kina och de kristna i Kina.

Hur många kristna finns det i Kina?

Bristen på trovärdig statistik om hur många kristna det finns i Kina idag har lett till en uppskattning som varierar kraftigt.

Det finns kristna organisationer som hävdar att det finns så många som 200 miljoner kristna i Kina och gör detta för att uppmuntra till att fortsätta med att stödja de många program som finns för att hjälpa de kinesiska kristna.

Å andra sidan, i sin senaste rapport (2004), säger det kinesiska kommunist partiet att det finns 18 miljoner döpta kristna i Kinas Tre Själv kyrkor.

För att försiktigt göra en uppskattning av hur många kristna det finns i Kina idag, låt oss börja med de 18 miljoner (antalet döpta Tre Själv kyrkliga kristna år 2004).

2013-2004 = 9 år. Om vi uppskattar en årlig tillväxt på 5 % under de senaste 9 åren ger 2004 siffran till 28 miljoner döpta kristna i Kinas Tre Själv kyrkor år 2013.

Denna siffra på 28 miljoner exkluderar de kristna barnen i Tre Själv Kyrkan eftersom det kinesiska kommunistpartiet förbjuder dop för barn under 18 år. Om vi räknar på att det finns ett döpt barn under 18 år på varje 5 döpt vuxen ger det oss en siffra på 34 miljoner döpta i Tre Själv Kyrkan (28 miljoner + 20 %).

Det finns en uppskattning på att det finns mellan 3-5 gånger så många kristna i de kinesiska husförsamlingarna än de kristna i Tre Själv Kyrkan. Men om vi räknar på att det finns 4 gånger fler kristna då blir siffran 136 miljoner i husförsamlingarna (34 miljoner x 4).

134 miljoner (husförsamling) + 34 (Tre Själv Kyrkan) = 170 miljoner. Då måste vi dra bort ungefär en tredjedel (ca 11 miljoner) från de kristna från Tre Själv Kyrkan som också deltar på husförsamlingarnas möten. Detta betyder att vi får en siffra på ungefär 159 miljoner kristna i Kina idag.

Denna siffra bekräftas av Xiaowen Ye, som är chef (2006) för kommunistpartiets administration för religiösa frågor, som under en stängd konferens på Pekings universitet rapporterade att det år 2006 fanns 110 miljoner protestantiska kristna i Kina.

2013-2006 = 7 år. Om vi tillämpar samma årliga tillväxt på 5 % (110 miljoner x 5 %) under de 7 åren resulterar det i 155 miljoner.

155-159 miljoner är både ett stort och litet antal. Det finns nu fler kristna i Kina än i hela USA men detta antal utgör ändå bara 11 % av Kinas 1,4 miljarder människor. Skörden är stor i Kina och Gud har bara börjat.

Förföljelse mot de kristna i Kina

Att det förekommit och förekommer förföljelse mot kristna i Kina är ett historiskt faktum.

Blir kristna förföljda i Kina idag?

Det finns fortfarande förföljelser kvar mot kristna idag men den nuvarande förföljelsen är utan tvekan mindre brutal än den var tidigare.

När Kinas regering upptäckte en underjordisk kyrka i det förflutna, innebar förföljelsen att deras medlemmar blev misshandlade och fick böter medan deras ledare och pastorer torterades, skickades till arbetsläger, dödades eller helt enkelt försvann. Idag leder sådana upptäckter ibland till fängelse eller böter men oftast att polisen trycker på för att de ska gå med i den Tre Själv Kyrkan för att kontrolleras genom den.

I vissa regioner av Kina får de kristna husförsamlingsmedlemmarna vara ifred medan husförsamlingsmedlemmar i andra delar av landet får utstå förföljelse genom till exempel förlust av jobb eller skola, husarrest eller böter och i vissa fall fängelse.

Varför möter kristna bara i en del regioner förföljelse?

Medan västerländska demokratier har demokratiska utformade lagar som gäller för alla så har kommunist Kina infört centrala lagar som tillämpas selektivt utifrån de människor och relationer som berörs. Det vill säga, att lagarna är ofta så vaga att man kan tolka dem lite som man vill och det gör man också. Därför kan det vara öppet i en stad medan det i en annan stad är väldigt strikt.

Det finns många kommunistiska tjänstemän som är positiva till kristendomen och om dessa också har goda relationer med pastorer och ledare i församlingen så kan husförsamlingarna göra sitt arbete utan något som helst intrång från myndigheter. Men det finns mindre välvilliga tjänstemän i andra regioner som gör razzior mot husförsamlingarna ofta bara för att man vill fylla sina egna fickor med de pengar de kan roffa åt sig.

Storlek och tid spelar också en viktig roll i detta: Ju mindre husförsamlingen är desto mindre sannolikt är det att den drabbas av förföljelse medan nedslag tenderar att följa de viktiga händelserna som sker t.ex. OS i Peking 2008 och den internationella utvecklingen t.ex. den ’arabiska våren’. Förekomsten av utlänningar i husförsamlingarna tenderar också att få ökad övervakning.

På det hela taget har Satans angrepp på Kristi Kropp i Kina bytits ut från brutalt våld till den mer smygande frestelsen av pengar och villolära. Istället för att PSB (polisen) sparkar ner dörrar och kastar kristna i fängelse i dagens alltmer materialistiska Kina är framgångsteologi och det falska evangeliet (mycket som är importerat från väst) som hotar väckelsen.

Vad är botemedlet?

Det största behovet i Kinas kyrkor idag är bibellärare som kan förklara och undervisa det sanna evangeliet: synd, helvetet, omvändelse, Kristi försoningsdöd och uppståndelse, frälsning och helgelse. Egentligen precis det behov som vi också har i väst.