månadsarkiv: oktober 2014

Den globala missionen har sin början i den lokala församlingen.

Vill du vara involverad i världsmission? Jag tror att det börjar med att du stödjer din lokala församling.

- Ge ditt tionde och andra offergåvor till att stödja den lokala visionen
- Be för dina ledare att de skall få en vision för världen
- Tjäna där du är för att stärka din hembas
- Involvera dig själv i att evangelisera hemma för att nå ditt ”Jerusalem”
- Berätta historier om vad Gud gör i andra nationer
- Be regelbundet och specifikt för onådda folkgrupper
- Stöd de missionärer som din lokala församling står bakom
- Var på jakt efter de personer från ditt eget ”hus” som Gud vill resa upp och sända

För någon kan detta ses som bakvänt, men det är verkligen något som är vettigt.

Den lokala församlingen är världens hopp eftersom det är basen för Guds rikes expansion, både lokalt, över etniska linjer och ända till jordens yttersta gräns.

Allteftersom vi byggs upp i den lokala församlingen, praktiserar vi sådant som är grunderna för mission över hela världen.

Tillbedjan, lärjungaskap, evangelisation, och församlingsliv är grunderna i mission. Om vi inte förstår detta lokalt, är det inte vettigt att gå ut globalt.

Det finns många orsaker ”causes” som man kan understödja, men Riket sträcker sig alltid utifrån den lokala kroppen av troende. Pionjärer är även de utsända och understödda av den lokala kroppen.

Min fru och jag är glada att vi är utsända från vår lokala församling med fullt böne- och understöd. Vi skulle inte ha kunnat göra det vi har gjort utan deras hjälp. Det behövs en arme och denna arme startar utifrån den lokala församlingen.

Självklart finns det även andra sätt på hur man kan vara involverad i Guds globala mission, och jag kommer att beröra i några av dem i någon av mina nästa bloggposter men jag tror att det är i den lokala församlingen allt har sin början. Det är en stark och säker grund som håller mission på rätt kurs när det görs på rätt sätt.

Skrivet av John Lambert som arbetar med Frontier Mission Fellowship. Vill du läsa artikeln på engelska, gå hit