Kategoriarkiv: Uncategorized

Hälsning från Team i Norr
Under de senaste åren har vi arbetat mot persisk talande både i Sverige och utomlands!

Vi har fått se många komma till tro på Jesus och blivit förvandlade!

Utöver personliga kontakter anordnar vi konferenser för persisktalande. Oftast i Rosvik men även på andra platser i Norrbotten.

Just nu behöver vi stärka upp vår ekonomi på det området.

Därför går vi ut med ett erbjudande att 50 personer ger 200 kr i månaden från juli till december 2015. Vi kommer då även uppdatera dig om det vi kan om vad Gud gör bland Persisk talande!

Självklart kan man även ge engångs gåva och andra summor.

Man kan ge via bankgiro eller Swish!
Märk talongen med ”Persia”

Team i Norr bankgiro: 5456-9959.
Swish: 123 527 8460

Gud Välsigne Dig

Jan Zetterlund

Den globala missionen har sin början i den lokala församlingen.

Vill du vara involverad i världsmission? Jag tror att det börjar med att du stödjer din lokala församling.

- Ge ditt tionde och andra offergåvor till att stödja den lokala visionen
- Be för dina ledare att de skall få en vision för världen
- Tjäna där du är för att stärka din hembas
- Involvera dig själv i att evangelisera hemma för att nå ditt ”Jerusalem”
- Berätta historier om vad Gud gör i andra nationer
- Be regelbundet och specifikt för onådda folkgrupper
- Stöd de missionärer som din lokala församling står bakom
- Var på jakt efter de personer från ditt eget ”hus” som Gud vill resa upp och sända

För någon kan detta ses som bakvänt, men det är verkligen något som är vettigt.

Den lokala församlingen är världens hopp eftersom det är basen för Guds rikes expansion, både lokalt, över etniska linjer och ända till jordens yttersta gräns.

Allteftersom vi byggs upp i den lokala församlingen, praktiserar vi sådant som är grunderna för mission över hela världen.

Tillbedjan, lärjungaskap, evangelisation, och församlingsliv är grunderna i mission. Om vi inte förstår detta lokalt, är det inte vettigt att gå ut globalt.

Det finns många orsaker ”causes” som man kan understödja, men Riket sträcker sig alltid utifrån den lokala kroppen av troende. Pionjärer är även de utsända och understödda av den lokala kroppen.

Min fru och jag är glada att vi är utsända från vår lokala församling med fullt böne- och understöd. Vi skulle inte ha kunnat göra det vi har gjort utan deras hjälp. Det behövs en arme och denna arme startar utifrån den lokala församlingen.

Självklart finns det även andra sätt på hur man kan vara involverad i Guds globala mission, och jag kommer att beröra i några av dem i någon av mina nästa bloggposter men jag tror att det är i den lokala församlingen allt har sin början. Det är en stark och säker grund som håller mission på rätt kurs när det görs på rätt sätt.

Skrivet av John Lambert som arbetar med Frontier Mission Fellowship. Vill du läsa artikeln på engelska, gå hit

Är det dags för en ny våg av förföljelse i Kina?

Under de senaste åren har det varit ganska tyst om förföljelse av kristna i Kina. Besökte 2010 en stad i sydvästra Kina för att undervisa på en bibelskola. Den man som tolkade mig var en pastor som hade goda kontakter i Tre Själv Kyrkan (den officiella kyrkan i Kina) och han sade att TSK hade haft förhandlingar med regeringen och polisen för att inom några år utplåna husförsamlingarna.

Men, Kina är ett förunderligt land och man hör ständigt rykten om att myndigheterna försöker göra allt för att få husförsamlingarna att registrera sig under TSK och att de som vägrar göra detta kommer de att tvinga att stänga. Sedan 2010 har vi inte sett någon tillstymmelse till att läget skulle bli värre utan de församlingar som vi arbetar med har fått fortsätta sitt arbete ganska ostört.

Men nu verkar det hårdna, iallafall om vi ska tro på det tidningarna skriver. Polisen har slagit hårt på kyrkor i till exempel Wenzhou, där de förstört kyrkor. Ni kan läsa mer här.

Även här kan ni läsa om detta.

För en kort tid sedan skrev en vän till mig på Facebook om några utländska vänner som de känner som arbetar som missionärer har blivit tagna av polisen. Det intressanta är att detta hände på två olika platser vid samma tidpunkt och att dessa personer inte är kopplade till samman arbete. Det går att läsa om en av dessa familjer här.

Nu är ju frågan ifall det börjar hårdna igen i Kina, eller om detta som har skett under dessa två månader något som snart drar förbi. Vi får be om Guds beskydd över de kristna och att de ska stå frimodiga och utföra det verk som Gud kallat dem till. Förföljelse har ju ofta bidragit till väckelse så vi får be ”att de får hårda ryggar” för att citera en känd kinesisk pastor.

En av många miljonstäder i Kina. Be att Gud ska komma med sin väckelse.

En av många miljonstäder i Kina. Be att Gud ska komma med sin väckelse.

Lite intressant information om Kina

Detta som skrivs här har vi översatt från en annan hemsida. Allt som står där håller vi kanske inte med om men genom att läsa den kan ni få en liten förståelse om Kina och de kristna i Kina.

Hur många kristna finns det i Kina?

Bristen på trovärdig statistik om hur många kristna det finns i Kina idag har lett till en uppskattning som varierar kraftigt.

Det finns kristna organisationer som hävdar att det finns så många som 200 miljoner kristna i Kina och gör detta för att uppmuntra till att fortsätta med att stödja de många program som finns för att hjälpa de kinesiska kristna.

Å andra sidan, i sin senaste rapport (2004), säger det kinesiska kommunist partiet att det finns 18 miljoner döpta kristna i Kinas Tre Själv kyrkor.

För att försiktigt göra en uppskattning av hur många kristna det finns i Kina idag, låt oss börja med de 18 miljoner (antalet döpta Tre Själv kyrkliga kristna år 2004).

2013-2004 = 9 år. Om vi uppskattar en årlig tillväxt på 5 % under de senaste 9 åren ger 2004 siffran till 28 miljoner döpta kristna i Kinas Tre Själv kyrkor år 2013.

Denna siffra på 28 miljoner exkluderar de kristna barnen i Tre Själv Kyrkan eftersom det kinesiska kommunistpartiet förbjuder dop för barn under 18 år. Om vi räknar på att det finns ett döpt barn under 18 år på varje 5 döpt vuxen ger det oss en siffra på 34 miljoner döpta i Tre Själv Kyrkan (28 miljoner + 20 %).

Det finns en uppskattning på att det finns mellan 3-5 gånger så många kristna i de kinesiska husförsamlingarna än de kristna i Tre Själv Kyrkan. Men om vi räknar på att det finns 4 gånger fler kristna då blir siffran 136 miljoner i husförsamlingarna (34 miljoner x 4).

134 miljoner (husförsamling) + 34 (Tre Själv Kyrkan) = 170 miljoner. Då måste vi dra bort ungefär en tredjedel (ca 11 miljoner) från de kristna från Tre Själv Kyrkan som också deltar på husförsamlingarnas möten. Detta betyder att vi får en siffra på ungefär 159 miljoner kristna i Kina idag.

Denna siffra bekräftas av Xiaowen Ye, som är chef (2006) för kommunistpartiets administration för religiösa frågor, som under en stängd konferens på Pekings universitet rapporterade att det år 2006 fanns 110 miljoner protestantiska kristna i Kina.

2013-2006 = 7 år. Om vi tillämpar samma årliga tillväxt på 5 % (110 miljoner x 5 %) under de 7 åren resulterar det i 155 miljoner.

155-159 miljoner är både ett stort och litet antal. Det finns nu fler kristna i Kina än i hela USA men detta antal utgör ändå bara 11 % av Kinas 1,4 miljarder människor. Skörden är stor i Kina och Gud har bara börjat.

Förföljelse mot de kristna i Kina

Att det förekommit och förekommer förföljelse mot kristna i Kina är ett historiskt faktum.

Blir kristna förföljda i Kina idag?

Det finns fortfarande förföljelser kvar mot kristna idag men den nuvarande förföljelsen är utan tvekan mindre brutal än den var tidigare.

När Kinas regering upptäckte en underjordisk kyrka i det förflutna, innebar förföljelsen att deras medlemmar blev misshandlade och fick böter medan deras ledare och pastorer torterades, skickades till arbetsläger, dödades eller helt enkelt försvann. Idag leder sådana upptäckter ibland till fängelse eller böter men oftast att polisen trycker på för att de ska gå med i den Tre Själv Kyrkan för att kontrolleras genom den.

I vissa regioner av Kina får de kristna husförsamlingsmedlemmarna vara ifred medan husförsamlingsmedlemmar i andra delar av landet får utstå förföljelse genom till exempel förlust av jobb eller skola, husarrest eller böter och i vissa fall fängelse.

Varför möter kristna bara i en del regioner förföljelse?

Medan västerländska demokratier har demokratiska utformade lagar som gäller för alla så har kommunist Kina infört centrala lagar som tillämpas selektivt utifrån de människor och relationer som berörs. Det vill säga, att lagarna är ofta så vaga att man kan tolka dem lite som man vill och det gör man också. Därför kan det vara öppet i en stad medan det i en annan stad är väldigt strikt.

Det finns många kommunistiska tjänstemän som är positiva till kristendomen och om dessa också har goda relationer med pastorer och ledare i församlingen så kan husförsamlingarna göra sitt arbete utan något som helst intrång från myndigheter. Men det finns mindre välvilliga tjänstemän i andra regioner som gör razzior mot husförsamlingarna ofta bara för att man vill fylla sina egna fickor med de pengar de kan roffa åt sig.

Storlek och tid spelar också en viktig roll i detta: Ju mindre husförsamlingen är desto mindre sannolikt är det att den drabbas av förföljelse medan nedslag tenderar att följa de viktiga händelserna som sker t.ex. OS i Peking 2008 och den internationella utvecklingen t.ex. den ’arabiska våren’. Förekomsten av utlänningar i husförsamlingarna tenderar också att få ökad övervakning.

På det hela taget har Satans angrepp på Kristi Kropp i Kina bytits ut från brutalt våld till den mer smygande frestelsen av pengar och villolära. Istället för att PSB (polisen) sparkar ner dörrar och kastar kristna i fängelse i dagens alltmer materialistiska Kina är framgångsteologi och det falska evangeliet (mycket som är importerat från väst) som hotar väckelsen.

Vad är botemedlet?

Det största behovet i Kinas kyrkor idag är bibellärare som kan förklara och undervisa det sanna evangeliet: synd, helvetet, omvändelse, Kristi försoningsdöd och uppståndelse, frälsning och helgelse. Egentligen precis det behov som vi också har i väst.

Missionsskola

Träna missionärer var en del av det Gud talat till oss om innan vi flyttade till Ussurijsk. Vi reste väldigt mycket i församlingar och bibelskolor och predikade och undervisade. Mission och Kina var ju självklart de teman som gick som en röd tråd genom våra predikningar. Församlingarna hade ett mycket bra arbete: De hade bibelskolor, församlingsbön, evangelisation och rehabilitering för missbrukare men de hade ingen mission. Ibland när vi talade med pastorerna kunde vi höra saker som, ”det är bra det ni gör men Gud har inte kallat oss till mission”, eller, ”när vi är klara här i staden kan vi börja med mission.” Detta gällde självklart inte alla församlingar. Det fanns en församlingsunion som brann för mission. De har idag missionärer i många asiatiska länder och Europa och för en liten tid sedan sände de ut en familj till Sudan. Under våra resor mötte vi även många ungdomar och äldre som hade en längtan att göra något för Guds rike men inte visste riktigt vad de var kallade till.

2005 förstod vi att Gud ledde oss att starta en missionsskola. Mellan 2005 och 2009 anordnade vi fyra missionsskolor där ett fyrtiotal elever utexaminerades.

Maria var en av dessa. Hon kommer från staden Komsomolsk. I mitten av 90-talet gick hon på Livets Ords bibelskola i Moskva. Efter det flyttade hon hem men hon bar på en dröm att flytta till Burma för att där arbeta med barn. Men hon visste inte hur detta skulle gå till eftersom hon inte hade några kontakter i detta land. Hon hade sökt till aupair i Sverige men i samma veva hörde hon talas om Team i Norrs missionsskola och ansökte. Efter skolan åkte hon ut till Tord och Susanna Renkel som arbetade som missionärer i Burma. Hon spenderade ett par månader hos dem och efter denna resa åkte hon till Kina för att arbeta med oss. För två år sedan gifte hon sig med Keith från Kanada och de har fått en liten dotter. För närvarande bor de i Kanada men söker Gud för hur de skall kunna flytta till Burma.

Slava kommer från Artem i Primoriye. Han gick på skolan 2006-07. Efter skolan åkte han till Kina på praktik. Idag arbetar han tillsammans med sin fru i Vladivostok som ungdomsledare i församlingen.

Irina kommer från en liten by i Ukraina. Hon blev frälst när hon var 18 år. Hon var ungdomsledare i församlingen när Gud kallade henne till Kina. Hon köpte en världskarta och varje dag lade hon sina händer på landet Kina och bad för det. När hon berättade för sina ungdomar att Gud kallat henne till Kina trodde de inte på henne. Pastorn trodde att hon bara talade konstigheter och sade till henne att glömma Kina eftersom det fanns så mycket att göra i denna by. Men 2006 hörde hon att det i Vladivostok skulle vara en Asienkonferens och hon sålde det mesta hon ägde för att hon skulle kunna köpa en enkel biljett till Vladivostok. Hon sade till sin pastor att hon inte visste hur länge hon skulle vara kvar men kanske två till fyra veckor (det dröjde två år innan hon åkte på besök till Ukraina!). 2007 flyttade hon till Kina och idag leder hon en kinesisk församling bland studenter.

Detta var bara några axplock av de som studerade på missionsskolan. Vi vet att denna skola förändrade studenternas liv och att de aldrig blev densamme efter skolan. Inte alla gick ut i tjänst efter skolan men mission har satt sitt spår i dem.

Jan Zetterlund undervisar på missionsskolan

Jan Zetterlund undervisar på missionsskolan

Håkan Eriksson undervisar och Jenya tolkar.

Håkan Eriksson undervisar och Jenya tolkar.

 

Studenter

Studenter