Kina Arbete

I september 2003 blev Patrick och Olga Ölund sänd till staden Ussurijsk i ryska Fjärran Östern för att etablera arbete både i den delen av Ryssland men också i Kina.

De fick en vision som kan beskrivas i fyra punkter: 1. Distribuera biblar och kristen litteratur till Kina och kinesiska församlingar i Ryssland. 2. Församlingsplantering bland kineser i Ryssland. 3. Pastors och ledarträning i Kina. 4. Träna ryska missionärer.

Detta var en utmaning för dem eftersom de varken hade biblar eller ekonomi att köpa dessa biblar. Det enda de hade var ett ord ifrån Gud och ett par ryska kontakter i detta område.

Bibelundret
I slutet av september anordnade församlingen Kristet Liv i Vladivostok en konferens som hade som inriktning att samla alla de som hade en längtan att nå ut till Kina. Konferensen samlade ganska mycket folk och Patrick och Olga deltog även de och under denna konferens valde man att lägga händerna på dem för att ansvara för Kina arbetet.

På konferensens sista dag kom en församlingsmedlem från Ussurijsk och visade en kinesisk bibel som han hittat på sitt arbete. Han arbetade på kartongfabriken i staden Ussurijsk och han berättade att när han en dag gick och inspekterade det papper som kommit för att återvinnas för att bli toalettpapper fick han syn på en massa böcker med konstiga karaktärer. Han förstod inte vad det var för böcker men Gud sade till honom att han måste rädda denne litteratur. Efter ett tag förstod han att det var biblar och det hade kommit in flera ton av dessa värdefulla biblar och annan kristen litteratur. Därför kom han till oss för att vi skulle kunna rädda denna dyrbara last. Vi gick ut med ett upprop så att vi skulle kunna köpa ut dessa biblar och böcker. Ryska affärsmän och även en kristen organisation från Hong Kong skänkte pengar för att vi skulle kunna köpa ut dem. Efter ytterligare några dagar visade det sig att det kommit in ytterligare containrar med kinesiska biblar och kristen litteratur. En del var vattenskadade och var tvungna att kasseras men det var 14 ton biblar som såg bra ut men denna gång sade chefen för kartongfabriken att han inte ville ha pengar men papper i utbyte.

Men hur skulle vi få tag i 14 ton papper? Vi skickade ut ett upprop till församlingar i Ussurijsk och Vladivostok och församlingsmedlemmar började gå ut och samla ihop papper. Vi gick till banker, postkontor och de gav oss gamla dokument som skulle kasseras. Vi gick även till bibliotek och de gav oss gamla böcker som de skulle kasta. Bland dessa böcker hittade vi Lenin, Marx och annan kommunistisk propaganda. Efter några dagar hade vi samlat in 14 ton och kunde byta in dessa biblar. Gud har ibland humor; fienden hade tänkt att biblarna skulle bli toalettpapper men istället vände Gud på det hela och den gamla kommunistiska propagandan blev det istället.

Några veckor innan hade vi bara ett ord från Gud att vi skulle distribuera biblar till Kina och nu hade vi två containrar med Guds Ord som vi kunde börja föra in i Kina!

Efter två år hade vi skickat in all denna litteratur till Kina och även kunnat skicka biblar till kinesiska församlingar från Moskva i väst till Kamchatka i öst.

Församlingsplantering
Under det första år som vi bodde i Ussurijsk fick vi även möjlighet att starta en kinesisk församling. Det var ett fyrtiotal kinesiska byggnadsarbetare som tog emot Jesus och varje vecka hade vi möten med dessa män. Sommaren 2004 gav vi över denna församling till en annan lokal kinesisk församling.

Sedan 2009 har vi arbetat väldigt nära en pastor i en lokal husförsamling och vi har fått vara med om att plantera fem församlingar i olika städer i Kina.

Dessa församlingar har som mål att bli en mötesplats för alla olika samhällskikt. I Kina har det ju under många år skett en väckelse ute i byarna där miljoner har blivit frälst. Men ofta har man glömt städerna och det ”högre” samhällskiktet när man predikat evangelium. Idag sker en förändring där många församlingar börjar arbeta för att nå ut till t ex läkare, affärsmän, journalister och universitetsstudenter osv., och man börjar se stora församlingar planterade i storstäderna. Den pastor som vi arbetar med brinner för att nå ut till dessa människor och de församlingar som har startats sedan 2010 börjar se affärsmän, journalister och studenter komma till tro på Jesus och bli en vital del av den lokala församlingen.

Pastors och ledarträning
Under åren har vi både fått vara med om att undervisa och träna kinesiska ledare och pastorer men även vara en bro mellan utländska pastorer och kinesiska församlingar.

Vi har skickat ut åtskilliga lärare för att åka och predika och undervisa i kinesiska husförsamlingar och bibelskolor runt om i hela landet.

2010 kunde vi även starta en bibelskola i en av våra församlingar i norra Kina. Denna skola startades i samarbete med en annan svensk församling och missionsorganisation och ett 60 tal studenter utexaminerades efter fyra månaders skola.

Rysk missionsskola
Från 2005 till och med 2009 anordnade vi missionskolor där vi tränade ryska missionärer. Ett fyrtiotal ryssar gick igenom dessa skolor och 2008 kunde vi skicka ut ett team av två ryska kvinnor och en kvinna från Ukraina till norra Kina för att predika evangelium. Andra som gick skolan åkte tillbaka till sina församlingar och många av dem arbetar idag i olika församlingar i Ryssland.

De tre kvinnorna började på en gång att nå ut till både kineser men även ryska studenter i den staden (vi skriver inte ut namnet på staden på grund av säkerhet).

Vi kände 2008 att Gud kallat oss att plantera en rysk församling i denna kinesiska stad. Detta för att de kristna rysktalande skall finna en församling där de kan få chans för att höra Guds Ord och träffa andra kristna. Men församlingen skall även predika och evangelisera bland de rysktalande som ännu inte lärt känna Jesus. Jeremia 29:7 Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till HERREN. När det går väl för den, går det också väl för er. Detta var ett bibelord som blev väldigt starkt för oss.

Vi fick en vision av att församlingen skulle vara, 1. En fristad, 2. En bönens hus för alla folk, 3. En plats där människor kunde komma och få upprättelse, och 4. En träningsplats.

2009 när Patrick och Olga flyttade från Ussurijsk till Kina proklamerades det en rysk församling i denna stad. Varje år har vi genomfört olika evangelisationsprojekt för att nå ut till de rysktalande i staden. T ex. har vi haft speciella jul och påskprogram där vi inbjudit studenter att komma och höra evangelium. Ibland har vi grillat och inbjudit till gemenskap och det är många som kommit och hört evangelium och vi vet att varje ord som utgår ifrån Herrens mun kommer att bära frukt. Vi har sett en del människor bli frälst och döpt. Under januari och mars 2014 har sju ryska ungdomar blivit frälsta.

P.g.a. vissa omständigheter var Patrick och Olga tvungna att lämna denna stad 2012 och flytta till en annan del av landet och därför har vi under två års tid bett Gud om en ny rysk pastor för att ta hand om denna församling. I mars 2014 svarade Gud på vår bön och skickade Ivan till oss. Vi känner Ivan sedan 2007 och vi är förvissad om att han är rätt man på rätt plats.

Den ryska kvinnan, Irina som vi skickade till denna stad 2008 har tillsammans med en lokal kinesisk husförsamling startat en ny församling för kinesiska studenter. De har för närvarande ett tjugotal studenter som blivit frälsta och regelbundet kommer till församlingen.

En reaktion på “Kina Arbete

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>